Pitukpong's Blog

หน้าแรก » Gerund: กริยานาม

Gerund: กริยานาม

Advertisements
Gerund หรือ กริยานาม คือ Verb (กริยา) ที่นำมาทำให้เป็นคำนามโดยการเติม –ing เข้าไปยังกริยานั้นๆ โดยเราสามารถนำ Gerund มาวางไว้ได้ทั้ง หน้า กลาง และ หลังประโยค
 

Verb + – ing = Noun

 

Gerund

1. ตัวอย่าง Verb ที่ตามด้วย Gerund
 
 

admit (ยอมรับ)

anticipate (มุ่งหวัง)

appreciate (ซาบซึ้ง)

avoid (หลีกเลี่ยง)

compare (เปรียบเทียบ)

complete (ทำเสร็จ)

confess (สารภาพ)

consider (พิจารณา)

delay (ทำให้ช้า)

deny (ปฏิเสธ)

detest (รังเกียจ)

discuss (สนทนา)

dislike (ไม่ชอบ)

enjoy (สนุกสนาน)

escape (หลบหนี)

excuse (แก้ต่าง)

fancy (นึกฝัน, จินตนาการ)

finish (เสร็จ, สำเร็จ)

forgive (ให้อภัย, ยกโทษ)

imagine (จินตนาการ)

involve (เกี่ยวข้อง)

mention (กล่าวถึง)

mind (รังเกียจ)

miss (พลาด)

practice (ฝึกฝน)

postpone (เลื่อน, ผลัด)

recognize (จำได้)

recollect (ย้อนระลึก)

report (รายงาน)

resent (ขุ่นเคือง)

resist (ต้านทาน)

risk (เสี่ยง)

suggest (แนะนำ)

stand (อดทน)

stop (หยุด)

tolerate (อดทน)

หมายเหตุ Verb เหล่านี้ สามารถนำไปใช้กับ Noun (คำนาม) ได้เช่นกัน
ตัวอย่าง They admitted cheating on their test. (พวกเขายอมรับว่าโกงข้อสอบ)
Do you mind picking up the phone? (คุณช่วยรับโทรศัพท์ให้หน่อยได้ไหม)
I completed filling out the form. (ฉันกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว)
 
2. ตัวอย่าง Adjective (คุณศัพท์) ที่ตามด้วย Gerund
 

afraid of (กลัว)

fond of (ชอบที่จะ)

angry about / at (โกรธ)

interested in (สนใจใน)

bad at (ไม่ถนัด ,ไม่ดี)

proud of (ภูมิใจกับ)

busy (ยุ่ง)

sick of (เบื่อที่จะ)

clever at (ฉลาด,เก่ง)

sorry about (เสียใจกับ)

crazy about (บ้าคลั่ง)

tired of (เหนื่อยใจกับ)

disappointed about (ผิดหวังเกี่ยวกับ)

worried about (กังวลเกี่ยวกับ)

excited about (ตื่นเต้นเกี่ยวกับ)

worth (มีคุณค่า,สมควรแก่)

famous for (มีชื่อเสียงใน)

 
หมายเหตุ Adjective เหล่านี้ สามารถนำไปใช้กับ Noun (คำนาม) ได้เช่นกัน
ตัวอย่าง I’m afraid of diving. (ฉันกลัวการดำน้ำ)
He is busy doing his job. (เขากำลังยุ่งอยู่กับงานของเขา)
I’m crazy about reading comic books (ฉันบ้าคลั่งกับการอ่านหนังสือการ์ตูน)
 
3. ตัวอย่าง Preposition (บุพบท) ที่ตามด้วย Gerund
 

about (เกี่ยวกับ)

by (โดย)

after (หลังจาก)

in (ใน)

apart from (นอกเหนือจาก)

instead of (แทนที่จะ)

at (ที่)

on (บน)

because of (เนื่องจาก)

without (ปราศจาก)

before (ก่อนหน้า)

 
หมายเหตุ Preposition เหล่านี้ สามารถนำไปใช้กับ Noun (คำนาม) หรือ Verb ในรูปแบบอื่นๆได้เช่นกัน
ตัวอย่าง After fishing, we had a dinner together. (หลังจากตกปลาเสร็จ เราก็ได้ทานอาหารเย็นด้วยกัน)
I went to the shopping mall without telling mom. (ฉันไปเดินห้างโดยไม่บอกให้แม่รู้)
 
4. ตัวอย่างคำและประโยคอื่นๆ ที่ตามด้วย Gerund
 

accuse of

forget about (ลืมเกี่ยวกับ)

agree with

give up (ล้มเลิก)

apologize for

have a …. (good/bad/hard/difficult/etc.) time

approve of (เห็นด้วยกับ)

have problem/trouble/difficulty (มีปัญหา,มีความลำบาก)

believe in

insist on (ยืนกราน)

blame for

It’s no use / It’s no good (ไม่มีประโยชน์)

can’t bear / can’t stand (ทนไม่ได้)

Keep / keep on (ทำต่อไป, คงไว้)

can’t help / can’t resist (อดไม่ได้)

put off (เลื่อน)

carry on / go on (ทำต่อไป)

prevent from (ป้องกัน)

complain about (บ่น)

rely on (วางใจ)

concentrate on (จดจ่อ)

succeed in (ประสบความสำเร็จใน)

congratulate on (ยินดีกับ)

specialize in (เชี่ยวชาญใน)

cope with (รับมือกับ)

stop from (หยุด)

decide against (ตัดสินใจ)

talk about/of (พูดคุยเกี่ยวกับ)

depend on (ขึ้นอยู่กับ)

think of (คิดถึง)

dream about/of (ฝันถึง)

warn against (เตือน)

feel like (รู้สึกอยากจะ)

worry about (กังวลเกี่ยวกับ)

หมายเหตุ คำหรือประโยคเหล่านี้ เหล่านี้ สามารถนำไปใช้กับ Noun (คำนาม) ได้เช่นกัน
 
5. เรามักใช้ Gerund ตามหลังคำหรือประโยคเหล่านี้ แม้ว่าหลังคำหรือประโยคเหล่านี้จะมี “to” ก็ตาม
 

accustomed to (ชิน,คุ้นเคยกับ)

object to (คัดค้านต่อ)

confess to (สารภาพ)

used to (ชิน,คุ้นเคยกับ)

look forward to (ตั้งหน้าตั้งตารอคอย)

opposed to (คัดค้านต่อ)

ตัวอย่าง I look forward to seeing you soon. (ฉันตั้งหน้าตั้งตาคอยวันที่จะได้พบคุณในเร็ววัน)
 

Tips: โดยส่วนใหญ่แล้ว เราจะใช้ Gerund เมื่อเราต้องการพูดถึงการกระทำต่างๆ (actions)โดยอาศัยหลักการนำ Verb มาเปลี่ยนให้เป็น Noun นั่นเอง

Advertisements

36 ความเห็น

 1. Anawat Duaiamphun No. 11 M.5/4 พูดว่า:

  ได้รู้เกียวกับกริยานาม

 2. piyapart krungsanook No. 26 M.5/4 พูดว่า:

  เรียนรู้การใช้คำกริยานาม

 3. Nattawoot Komlai พูดว่า:

  โดยส่วนใหญ่แล้ว เราจะใช้ Gerund เมื่อเราต้องการพูดถึงการกระทำต่างๆ โดยอาศัยหลักการนำ Verb มาเปลี่ยนให้เป็น Noun นั่นเอง
  Nattawoot Komlai M.5/4 No.5

 4. Nichakhan Khasom พูดว่า:

  เข้าใจเรื่อง GERUNDหรือ กริยานาม มากขึ้นค่ะ ถือว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมค่ะ
  Nichakhan Khasom No.28 class 5/4

 5. chissanupong panyawong m. 5/4 no.3 พูดว่า:

  ได้ทราบ Gerund หรือ กริยานาม คือ Verb (กริยา) ที่นำมาทำให้เป็นคำนามโดยการเติม –ing เข้าไปยังกริยานั้นๆ โดยเราสามารถนำ Gerund มาวางไว้ได้ทั้ง หน้า กลาง และ หลังประโยค

 6. Watcharamon SeekhamboonluaNo.30 M.5/4 พูดว่า:

  เข้าใจ Gerund หรือ กริยานาม คือ Verb (กริยา) ที่นำมาทำให้เป็นคำนามโดยการเติม –ing ขอบคุณมากคะ

 7. chatchai khampanyo No.2 M.5/4 พูดว่า:

  ได้รู้ Preposition (บุพบท) ที่ตามด้วย Gerund

  about (เกี่ยวกับ)

  by (โดย)

  after (หลังจาก)

  in (ใน)

  apart from (นอกเหนือจาก)

  instead of (แทนที่จะ)

  at (ที่)

  on (บน)

  because of (เนื่องจาก)

  without (ปราศจาก)

  before (ก่อนหน้า)
  ครับ

 8. Areerat suebsay M.5/4 No 32 พูดว่า:

  ได้รู้เรื่องGerund หรือ กริยานาม คือ Verb (กริยา) ที่นำมาทำให้เป็นคำนามโดยการเติม –ing เข้าไปยังกริยานั้นๆ โดยเราสามารถนำ Gerund มาวางไว้ได้ทั้ง หน้า กลาง และ หลังประโย

 9. warinya sula No.29 M.5/4 พูดว่า:

  คำและประโยคอื่นๆ ที่ตามด้วย Gerund

  accuse of

  forget about (ลืมเกี่ยวกับ)

  agree with

  give up (ล้มเลิก)

  apologize for

  have a …. (good/bad/hard/difficult/etc.) time

  approve of (เห็นด้วยกับ)

  have problem/trouble/difficulty (มีปัญหา,มีความลำบาก) อื่นๆ
  ค่ะ

 10. Tanatchapron Phromvichai พูดว่า:

  สามารถนำความรู้เรื่อง GERUND ไปใช้ในการทำแบบฝึกหัดหรือการสอบค่ะ
  Tanatchapron Phromvichai No.24 class 5/4

 11. boonyarat chanhorm No.25 M.5/4 พูดว่า:

  ได้รู็ Adjective (คุณศัพท์) ที่ตามด้วย Gerund

  afraid of (กลัว)

  fond of (ชอบที่จะ)

  angry about / at (โกรธ)

  interested in (สนใจใน)

  bad at (ไม่ถนัด ,ไม่ดี)

  proud of (ภูมิใจกับ) ค่ะ

 12. aueamdeuan sookparsert m5/4.no40 พูดว่า:

  ได้รู้กริยานาม คือ Verb (กริยา) ที่นำมาทำให้เป็นคำนามโดยการเติม –ing เข้าไปยังกริยานั้นๆ โดยเราสามารถนำ Gerund มาวางไว้ได้ทั้ง หน้า กลาง และ หลังประโยค

 13. Watcharpon Wiratkasaem No.12 M.5/4 พูดว่า:

  ได้สาระในการเรียนรู้ในเรื่อง Gerund หรือ กริยานาม คือ Verb (กริยา) ที่นำมาทำให้เป็นคำนามโดยการเติม –ing เข้าไปยังกริยานั้นๆ โดยเราสามารถนำ Gerund มาวางไว้ได้ทั้ง หน้า กลาง และ หลังประโยค

 14. Kamonchut Kidtook พูดว่า:

  มีความรู้เพิ่มเติมเรื่อง GERUND มากขึ้นค่ะ
  Kamonchut Kidtook No.22 class 5/4

 15. nattanon petra No.4 M.5/4 พูดว่า:

  เข้าใจดีค่ะ ในเรื่องGerund หรือ กริยานาม คือ Verb (กริยา) ที่นำมาทำให้เป็นคำนามโดยการเติม –ing เข้าไปยังกริยานั้นๆ โดยเราสามารถนำ Gerund มาวางไว้ได้ทั้ง หน้า กลาง และ หลังประโยค

 16. Warathep Rattanawannee พูดว่า:

  ทราบว่า Preposition เหล่านี้ สามารถนำไปใช้กับ Noun (คำนาม) หรือ Verb ในรูปแบบอื่นๆได้เช่นกัน
  Warathep Rattanawannee No.21 Class.M.5/4

 17. Pornpimon Duangmanee No.31 M.5/4 พูดว่า:

  เข้าใจถึง Gerund หรือ กริยานาม คือ Verb (กริยา) ที่นำมาทำให้เป็นคำนามโดยการเติม –ing ง่ายมากขึ้น และรายละเอียดอีกมายมายเพิ่มเติมค้ะ ขอบคุณจ้าววว .. อิอิ 😛

 18. nattanon petra No.4 M.5/4 พูดว่า:

  ได้เข้าใจในเรื่องGERUND: กริยานาม

 19. natkamon klomlai No.23 M.5/4 พูดว่า:

  ได้รู้เรื่่องGERUND: กริยานาม

 20. Thananat Jaiyuen พูดว่า:

  เนื้อหาละเอียดมากๆเลยคะ
  Thananat Jaiyuen M.5/4 No.8

 21. suwit khasom No.10M.5/4 พูดว่า:

  เข้าใจเรื่อง Gerund หรือ กริยานาม คือ Verb (กริยา) ที่นำมาทำให้เป็นคำนามโดยการเติม –ing เข้าไปยังกริยานั้นๆ โดยเราสามารถนำ Gerund มาวางไว้ได้ทั้ง หน้า กลาง และ หลังประโยค ขอบคุณครับ

 22. Aumpol pansetong No.19 M.5/4 พูดว่า:

  เข้าใจ Gerund หรือ กริยานาม คือ Verb (กริยา) ที่นำมาทำให้เป็นคำนามโดยการเติม –ing มากขึ้นครับ ขอบคุณครับ

 23. benjamin yodmanee m. 5/4 no.15 พูดว่า:

  ได้เข้าใจถึงความหมายหมายเหตุ Verb เหล่านี้ สามารถนำไปใช้กับ Noun (คำนาม) ได้เช่นกัน
  ตัวอย่าง They admitted cheating on their test. (พวกเขายอมรับว่าโกงข้อสอบ)
  ที่ทำให้เราทำข้อสอบได้

 24. pitukpong พูดว่า:

  เข้าหลักการใช้ GERUND: กริยานาม มากขึ้น
  Sarunya seangjan NO037 M.5/4

 25. pitukpong พูดว่า:

  เข้าใจกฎการใช้ GERUND: กริยานาม มากขึ้น
  Pattaraporn keawwichai No.36 m.5/4

 26. pitukpong พูดว่า:

  อ่านแล้วมีความเข้าใจในการทำข้อสอบมากขึ้น
  Kurisara keawjaiboon No.34 M.5/4

 27. Tanawan Wanta No.7 M.5/4 พูดว่า:

  เข้าใจ Gerund หรือ กริยานาม คือ Verb (กริยา) ที่นำมาทำให้เป็นคำนามโดยการเติม –ing เข้าไปยังกริยานั้นๆ โดยเราสามารถนำ Gerund มาวางไว้ได้ทั้ง หน้า กลาง และ หลังประโยค
  ได้ดีคับ

 28. pitukpong พูดว่า:

  เข้าใจวิธีการใช้ GERUND: กริยานาม เพิ่มมากขึ้น
  Pornpilin somkrua NO.35 M.5/4

 29. Peerada Chatchaiyaphoom พูดว่า:

  เข้าใจมากขึ้นค่ะ
  Peerada Chatchaiyaphoom No.27 class 5/4

 30. apichai promhan m. 5/4 no.13 พูดว่า:

  ได้สาระในการเรียนรู้ในเรื่อง Gerund หรือ กริยานาม คือ Verb (กริยา) ที่นำมาทำให้เป็นคำนามโดยการเติม –ing เข้าไปยังกริยา

 31. Jutamas Kreathi พูดว่า:

  ได้ความรู้เพิ่มเติมที่ดีค่ะ
  Jutamas Kreathi No.33 class 5/4

 32. Jatupong Jitmano.5/4 No 1 พูดว่า:

  เข้าใจวิธีการใช้ GERUND: กริยานาม เพิ่มขึ้น

 33. Yutthapichai Chomchei.5/4 No 17 พูดว่า:

  ได้รู้วิธีการใช้ GERUND: กริยานาม เพิ่มมากขึ้นและสามรถช่วยในการสอบ

 34. songwoot yadee m. 5/4 no.6 พูดว่า:

  เข้าใจกฎการใช้ GERUND: กริยานาม มากขึ้นครับ

 35. surachai inrang m5/4.no9 พูดว่า:

  ได้รู้Gerund หรือ กริยานาม คือ Verb (กริยา) ที่นำมาทำให้เป็นคำนามโดยการเติม –ing เข้าไปยังกริยานั้นๆ โดยเราสามารถนำ Gerund มาวางไว้ได้ทั้ง หน้า กลาง และ หลังประโยค

 36. wiwat chamnanpa m. 5/4 no.18 พูดว่า:

  เข้าใจวิธีการใช้ GERUND: กริยานาม เพิ่มมากขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: