Pitukpong's Blog

หน้าแรก » Adjectives (คำคุณศัพท์)

Adjectives (คำคุณศัพท์)

Advertisements

Adjectives (คำคุณศัพท์)

Adjectives แบ่งออกได้เป็น 8 ประเภทใหญ่ๆได้ ดังนี้
1. Descriptive Adjectives

 

คือ Adjectives ที่บอกถึงคุณสมบัติต่างๆของคำนาม ซึ่งอาจจะอธิบายถึง ลักษณะ คุณภาพ ขนาด สี หรือ รูปร่าง ของคำนาม เช่น beautiful, clean, old, new, small, big, huge, dark, light, white, cheap และอื่นๆอีกมากมาย

 

ลำดับของ Descriptive Adjectives

Position
1st:
Opinion
(ความเห็น)
2nd:
Size
(ขนาด)
3rd:
Age
(อายุ)
4th:
Shape
(รูปร่าง)
5th:
Color
(สี)
6th:
Material
(วัสดุ)
7th:
Origin
(ที่มา)
8th:
Purpose
(เป้าหมาย)

Example

Beautiful

Small

New

Square

Brown

Cotton

French

Running

เช่น
This is my new leathered British watch. (นี่คือนาฬิกาสายหนังเรือนใหม่จากอังกฤษของฉัน)2. Demonstrative Adjectives


คือ Adjectives ที่ใช้ในการระบุเจาะจงถึงคำนามต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็นอีก 2 ชนิดด้วยกัน ได้แก่
2.1 Definite Demonstrative Adjectives คือ Adjectives ที่ชี้เฉพาะโดยชัดแจ้ง หรือ ระบุเจาะจงไปยังคำนามหนึ่ง หรือ จำพวกใดจำพวกหนึ่ง ได้แก่

The

These

This

That

those

Such

The same

The other

2.2 Indefinite Demonstrative Adjectives คือ Adjectives ที่ชี้ให้เห็นอย่างกว้าง หรือ ไม่ระบุเจาะจงไปยังคำนามใดๆโดยเฉพาะ แต่เป็นกล่าวถึงคำนามนั้นๆในภาพรวม ได้แก่

A

An

any

Any other

A certain / certain

another

One

Some

such

other

3. Distributive Adjectives

คือ Adjectives ที่ใช้เพื่อจำแนกหรือแบ่งแยกคำนามต่างๆออกจากกัน เช่น
Each (แต่ละ) ใช้สำหรับ2 สิ่ง หรือ มากกว่าขึ้นไป
เช่น Each one of you should go to the library. (เธอทุกคนควรจะไปห้องสมุด)
Every (ทุกๆ) ใช้สำหรับนามที่มากกว่า 2 สิ่งขึ้นไป
เช่น Every book tells a story. (หนังสือทุกเล่มบอกเล่าเรื่องราว)
Either…or (อันใดอันหนึ่ง)
เช่น Either you or me has made a mistake. (เธอหรือไม่ก็ฉันได้ทำสิ่งผิดพลาดลงไป)
Neither…nor (ไม่ใช่ทั้งสองสิ่ง)
เช่น It’s neither a bird nor a plane (มันไม่ใช่ทั้งนกหรือเครื่องบิน)
4. Interrogative Adjectives

 

คือ Adjectives ที่ทำหน้าที่ขยายนามเพื่อแสดงคำถาม ได้แก่ what, which และอื่นๆ โดยจะต้องมีคำนามตามหลัง Adjectives เท่านั้น เช่น
Which bus do we have to take? (เราต้องขึ้นรถประจำทางสายไหนเหรอ)
What book are you reading? (คุณกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่)
5. Proper Adjectives (คุณศัพท์แสดงสัญชาติ)

คือ Adjectives ที่นำมาขยายนามเพื่อบอกถึงสัญชาติ ซึ่งมีรากศัพท์มาจากชื่อประเทศนั้นๆ เช่น Chinese (China), Thai (Thailand), French (France), Nigerian (Nigeria) และอื่นๆ
6. Numeral Adjectives

 

คือ Adjectives ที่บอกจำนวนของนามนับได้ (Countable Nouns) หรือ ลำดับด่อนหลังของคำนาม (Order) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 พวกด้วยกัน คือ
6.1 Definite Numeral Adjectives คือ Adjectives ที่บอกจำนวนที่แน่นอน แบ่งออกเป็น 3 ชนิดด้วยกัน คือ
– บอกจำนวนนับ (Cardinal) เช่น one, two, three เป็นต้น
– บอกลำดับที่ (Ordinal) เช่น first, second, third เป็นต้น
– บอกจำนวนเท่า (Multiplicative) เช่น single, double, triple เป็นต้น
6.2 Indefinite Numeral Adjectives คือ Adjectives ที่บอกจำนวนที่ไม่แน่นอน เช่น

a little/little (เล็กน้อย)

all (ทั้งหมด)

double (ทั้งสอง)

enough (เพียงพอ)

few /a few (น้อย)

many (มาก)

much (มาก)

no (ไม่มี)

some (บ้าง)

several (หลากหลาย)

เช่น
She has several handbags. (เธอมีกระเป๋าถือหลายใบ)
I have a few English books. (ฉันมีหนังสือภาษาอังกฤษอยู่สองสามเล่ม)
7. Possessive Adjectives

คือ Adjectives ที่ทำหน้าที่ขยายนามข้างหลังเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ได้แก่
My (ของฉัน) Your (ของเธอ) His (ของเขา) Her (ของเธอ)
Its (ของมัน) Their (ของพวกเขา) Our (ของพวกเรา)
8. Quantitative Adjectives
คือ Adjectives ที่แสดงปริมาณความมากน้อย โดยทำหน้าที่ขยายนามนับไม่ได้ (Uncountable Nouns) ที่ตามหลัง เช่น

all (ทั้งหมด)

any (ใด)

enough (เพียงพอ)

great (มาก)

half (ครึ่งหนึ่ง)

little (น้อย)

much (มาก)

some (บางอย่าง/บางอัน)

sufficient (เพียงพอ)

whole (ทั้งหมด)

เช่น
We have enough water to drink. (เรามีนำเพียงพอสำหรับดื่ม)
She has little money for shopping. (เธอมีเงินใม่มากสำหรับการช๊อปปิ้ง)
Advertisements

31 ความเห็น

 1. piyapart krungasnook No. 26 M.5/4 พูดว่า:

  ได้รู้เกี่ยวกับ.
  Quantitative Adjectives
  คือ Adjectives ที่แสดงปริมาณความมากน้อย โดยทำหน้าที่ขยายนามนับไม่ได้ (Uncountable Nouns) ที่ตามหลัง

 2. Pornpimon Duangmanee No.31 M.5/4 พูดว่า:

  ขอบคุณน้ะค้ะ !! ทราบถึง คำคุณศัพท์ ซึ่งอาจจะอธิบายถึง ลักษณะ คุณภาพ ขนาด สี หรือ รูปร่าง ของคำนาม ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นจ้าาาาาาา 😀 อิอิ

 3. Anawat Duaiamphun No. 11 M.5/4 พูดว่า:

  ได้รู้เกี่ยวกับ Proper Adjectives (คุณศัพท์แสดงสัญชาติ)
  คือ Adjectives ที่นำมาขยายนามเพื่อบอกถึงสัญชาติ ซึ่งมีรากศัพท์มาจากชื่อประเทศนั้นๆ เช่น Chinese (China), Thai (Thailand), French (France), Nigerian (Nigeria) และอื่นๆ

 4. Nattawoot Komlai พูดว่า:

  เนื่อหาละเอียดมาก ทำให้เข้าใจยิ่งขึ้น
  Nattawoot Komlai M.5/4 No.21

 5. warinya sula No.29 M.5/4 พูดว่า:

  ได้รู้ว่า Possessive Adjectives คือ Adjectives ที่ทำหน้าที่ขยายนามข้างหลังเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ได้แก่
  My (ของฉัน) Your (ของเธอ) His (ของเขา) Her (ของเธอ)
  Its (ของมัน) Their (ของพวกเขา) Our (ของพวกเรา) ค่ะ

 6. Watcharamon SeekhamboonluaNo.30 M.5/4 พูดว่า:

  ขอบคุณคะ .. ได้ทราบความรู้ในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 7. chissanupong panyawong m. 5/4 no.3 พูดว่า:

  ได้รู้ว่า Adjectives แบ่งออกได้เป็น 8 ประเภทใหญ่ๆได้

 8. Watcharpon Wiratkasaem No.12 M.5/4 พูดว่า:

  ได้เข้าใจในเรื่่อง ACTIVE VOICE / PASSIVE VOICE ได้ดีคับ

 9. ิboonyarat chanhorm No.25 M.5/4 พูดว่า:

  ได้รู้Interrogative Adjectives คือ Adjectives ที่ทำหน้าที่ขยายนามเพื่อแสดงคำถาม ได้แก่ what, which และอื่นๆ โดยจะต้องมีคำนามตามหลัง Adjectives เท่านั้น เช่น
  Which bus do we have to take? (เราต้องขึ้นรถประจำทางสายไหนเหรอ)
  What book are you reading? (คุณกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่)

 10. Areerat suebsay M.5/4 No 32 พูดว่า:

  ได้รู้เรื่องAdjectives (คำคุณศัพท์)ค่ะ

 11. chatchai khampanyo No.2 M.5/4 พูดว่า:

  ได้รู้ Proper Adjectives (คุณศัพท์แสดงสัญชาติ) คือ Adjectives ที่นำมาขยายนามเพื่อบอกถึงสัญชาติ ซึ่งมีรากศัพท์มาจากชื่อประเทศนั้นๆ เช่น Chinese (China), Thai (Thailand), French (France), Nigerian (Nigeria) และอื่นๆ

 12. pitukpong พูดว่า:

  แบ่งได้ว่า ADJECTIVES (คำคุณศัพท์)” เป็นอย่างไร
  Sarunya seangjan NO.37 M.5/4

 13. pitukpong พูดว่า:

  ,มีความรู้เพิ่มเติ่มในเรื่อง ADJECTIVES (คำคุณศัพท์) มากขี้น
  Pattaraporn keawwichai NO.36 M.5/4

 14. aueamdeuan sookparsert m5/4.no40 พูดว่า:

  ได้รู้คือ Adjectives ที่บอกถึงคุณสมบัติต่างๆของคำนาม ซึ่งอาจจะอธิบายถึง ลักษณะ คุณภาพ ขนาด สี หรือ รูปร่าง ของคำนาม

 15. pitukpong พูดว่า:

  มีความรู้ในเรื่อง ADJECTIVES (คำคุณศัพท์) มากขี้นค่ะ
  Kurisara keawjaiboon No34 M.5/4

 16. pitukpong พูดว่า:

  สามารถแบ่งได้ว่า ADJECTIVES (คำคุณศัพท์) มีกี่ประเภท
  pornpilin somkrua No.35 M.5/4

 17. suwit khasom No.10M.5/4 พูดว่า:

  ขอบคุณครับ ได้ทราบถึง Adjectives แบ่งออกได้เป็น 8 ประเภท เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ

 18. benjamin yodmanee m. 5/4 no.15 พูดว่า:

  เข้าใจได้ดีครับในเรื่อง ADJECTIVES (คำคุณศัพท์)” เป็นอย่างไร
  Benjamin Yodmanee No.15 M.5/4

 19. Aumpol pansetong No.19 M.5/4 พูดว่า:

  เข้าใจทราบถึง ADJECTIVES (คำคุณศัพท์) ขอบคุณครับ

 20. Tanawan Wanta No.7 M.5/4 พูดว่า:

  ได้รู้ Distributive Adjectives

  คือ Adjectives ที่ใช้เพื่อจำแนกหรือแบ่งแยกคำนามต่างๆออกจากกัน เช่น
  Each (แต่ละ) ใช้สำหรับ2 สิ่ง หรือ มากกว่าขึ้นไป
  เช่น Each one of you should go to the library. (เธอทุกคนควรจะไปห้องสมุด)
  Every (ทุกๆ) ใช้สำหรับนามที่มากกว่า 2 สิ่งขึ้นไป
  เช่น Every book tells a story. (หนังสือทุกเล่มบอกเล่าเรื่องราว)
  Either…or (อันใดอันหนึ่ง)
  เช่น Either you or me has made a mistake. (เธอหรือไม่ก็ฉันได้ทำสิ่งผิดพลาดลงไป)
  Neither…nor (ไม่ใช่ทั้งสองสิ่ง)
  เช่น It’s neither a bird nor a plane (มันไม่ใช่ทั้งนกหรือเครื่องบิน)

 21. Peerada Chatchaiyaphoom พูดว่า:

  เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นค่ะ
  Peerada Chatchaiyaphoom No.27 class 5/4

 22. Jatupong Jitmano M.5/4 No 1 พูดว่า:

  มีความรู้เพิ่มเติ่มในเรื่อง ADJECTIVES (คำคุณศัพท์) มากขี้น

 23. Jutamas Kreathi พูดว่า:

  มีความรู้เพิ่มเติมเรื่องนี้มากขึ้นค่ะ
  Jutamas Kreathi No.33 class 5/4

 24. Yutthapichai Chomchei M.5/4 No 17 พูดว่า:

  ได้ีัรับความรู้เพิ่มเติ่มในเรื่อง ADJECTIVES (คำคุณศัพท์) มากขี้น

 25. apichai promhan m. 5/4 no.13 พูดว่า:

  สามารถแบ่งได้ว่า ADJECTIVES (คำคุณศัพท์) มีกี่ประเภท

 26. songwoot yadee m. 5/4 no.6 พูดว่า:

  มีความรู้เพิ่มเติ่มในเรื่อง ADJECTIVES (คำคุณศัพท์) มากขี้น

 27. surachai inrang m5/4.no9 พูดว่า:

  เข้าใจเรื่องคำคุณศัพท์เป็นอย่างดี

 28. wiwat chamnanpa m. 5/4 no.18 พูดว่า:

  สามารถแบ่งได้ว่า ADJECTIVES (คำคุณศัพท์) มีกี่ประเภท

 29. poowarin boonma no15 m3/3 พูดว่า:

  ได้ีัรับความรู้เพิ่มเติ่มในเรื่อง ADJECTIVES (คำคุณศัพท์) มากขี้นเเละเข้าใจมากขี้น….เน้อ

 30. udompong wongrat m.303 no18 พูดว่า:

  มีความรู้เพิ่มเติ่มในเรื่อง ADJECTIVES (คำคุณศัพท์) มากขี้นเข้าใจเรื่องคำคุณศัพท์เป็นอย่างดีudompong wongrat m.303 no18

 31. parnuson boonkang m3/3 n.14 พูดว่า:

  คือ Adjectives ที่ใช้เพื่อจำแนกหรือแบ่งแยกคำนามต่างๆออกจากกัน เช่น
  Each (แต่ละ) ใช้สำหรับ2 สิ่ง หรือ มากกว่าขึ้นไป
  เช่น Each one of you should go to the library. (เธอทุกคนควรจะไปห้องสมุด)
  Every (ทุกๆ) ใช้สำหรับนามที่มากกว่า 2 สิ่งขึ้นไป
  เช่น Every book tells a story. (หนังสือทุกเล่มบอกเล่าเรื่องราว)
  Either…or (อันใดอันหนึ่ง)
  เช่น Either you or me has made a mistake. (เธอหรือไม่ก็ฉันได้ทำสิ่งผิดพลาดลงไป)
  Neither…nor (ไม่ใช่ทั้งสองสิ่ง)
  เช่น It’s neither a bird nor a plane (มันไม่ใช่ทั้งนกหรือเครื่องบิน)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: